STUDY

OPLEIDINGSCOMMISSIE (OC)

Bij de Opleidingscommissie Antropologie kan je terecht met eventuele klachten, adviezen of andere kritiek, over
vakken, docenten etc. Deze commissie brengt desgevraagd of uit eigen beweging advies uit aan de decaan en de
opleidingsdirecteur. Ze bestaat uit een aantal docent- en studentleden. De docentleden worden door de decaan
benoemd op voordracht van de opleidingsdirecteur, de studentleden worden door de decaan benoemd op
voordracht van de Studentenraad van de faculteit. De OC is elk jaar verantwoordelijk voor panel gesprekken
waarin je jou mening kan geven over de studie, de universiteit, je leraren en nog veel meer.

College Campus

FACULTY STUDENT COUNCIL (FSC)

The Faculty Student Council (FSC) assert the concerns of the students. The main goal is and will always be to improve the quality of education. They want to make sure that the education at the faculties is as good as possible and that conditions are therefore met. To achieve this they give advice and they have right of consent at certain subjects. They advise about thing like the opportunity to have a do-over and electives, but also about computer facilities and catering. Furthermore, every year (in May) they determine the Education- and Exam arrangements (OER). In this document a lot of the rights, right we have as students, are determined.

PROGRAM COMITTEE

To the Program Committee of Anthropology you can tell all your possible complaints, advices or critics about courses, teachers and a lot more! This committee gives wanted and unwanted advice to the dean and the program director. The committee consist of a few teachers and student. The teachers are being appointed by the dean on the recommendation of the program director. The student members are being appointed by the dean on the recommendation of the Student Council of the faculty. Every year the Program Committee is responsible for panel screens where you can give you opinion about the study, the university, the teachers and so on.

 

BOOKSALE

Boekenbestellen.png

As a member of Kwakiutl you can order your books with a discount via the bookstore Athenaeum. Order your books for the seconds semester of the academic year of 2019/2020 via the link! If you click that you are a member of Kwakiutl, the rest will be self-explanatory.

Not a member yet? Sign up!

CULTURAL ANTHROPOLOGY AND DEVELOPMENT SOCIOLOGY

In the bachelor Cultural Anthropology and Development Sociology you will study the relationship between worldwide developments and the experiences of people on a local level. Do you want to know more about cultures elsewhere in the world, or are you interested in what is happening right around the corner? With anthropology you will get a new perspective about the world around you.

Do you want to know about the Bachelor’s curriculum?

Do you want to walk alongside an anthropology student for a day?

logo boeken.jpg

VACANCIES

Do you want to promote an internship among our member?

 

Young & Fair zoekt antropologen!

 

Druk op de link voor alle

vacaturen van Young & Fair
 

Meer vacaturen binnenkort

online! Heb je een vacature

beschikbaar? Stuur dan

een maitlje.

2020-01-16 (2).png

De ABv zoekt Eindredacteuren en een Social Media Talent

De Antropologen Beroepsvereniging (ABv) zet zich in voor de belangen van antropologen (en antropologie geïnteresseerden) die in Nederland wonen, werken of studeren. Wij hebben een platform: antropologen.nl. Deze wordt van A tot Z, van content produceren tot aan het vormgeven van de website, gecoördineerd door ons: de ABv Webredactie. 

 

De webredactie van de ABv is op zoek naar twee nieuwe Eindredacteuren en een Social Media Talent! Het gaat om vrijwillige functies (max 4 u/ week) binnen een klein enthousiast team van antropologen.