212191678_1147547951940153_8184230507786

Namgis

Namgis is een antropologisch congres met als hoofddoel studenten Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit van Amsterdam kennis te laten maken met relevante materie en personen uit het antropologisch werk- en onderzoeksveld. We nodigen verschillende academici en andere gasten uit om samen met de antropologie studievereniging Kwakiutl een voordracht of interactief programma voor te bereiden.

 

Namgis komt uit de traditionele taal van de Kwakiutl (Kwakwaka’wakw), een inheems Noord-Amerikaans volk, en betekent Degenen-Die-Eén-Zijn-Wanneer-Ze-Samen-Komen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namgis is an anthropological convention with its main purpose to have students of Cultural Anthropology & Development Sociology at the University of Amsterdam to get comfortable with relevant content and people from the anthropological work and research environment. We gladly invite different academici and other guests to prepare a lecture or an interactive program together with the anthropological study association Kwakiutl.

 

Namgis comes from the traditional language of the Kwakiutl (Kwakwaka’wakw), a native North-American tribe, which means the-ones-who-are-one-when-they-are-together.

Namgis

2020

Poster-Lus.jpg

Terugblik

2019 — Voeding

Namgis stond in dit jaar in het teken van voeding. ‘Aan Tafel’ was een antropologisch congres waarin allerlei aspecten van eten boven tafel kwamen. We kregen een kijkje in de wereld van een natuurgeneeskundige en haar ideeën over de relatie tussen voeding en emoties. Ook gaf een emeritus hoogleraar een lezing over kannibalisme. Waarom vinden we elkaar soms om op te eten, maar kunnen we een ander soms wel met huid en haar verslinden?

2018 — Seks

Een veelbesproken onderwerp, doch vaak gênant en onzeker makend, en in sommige kringen zelfs een taboe: seks. Foucault onderzocht de machtsrelaties die gepaard gaan met het wel of niet spreken over seks in een samenleving, en als antropologen is het ook zeker interessant te kijken wat de dominante opinie op seks is in samenleving. Dit jaar vond het congres op 13 april plaats in stichting Perdu, te Amsterdam. Omtrent het thema seks werden er workshops gegeven en lezingen gehouden, onder andere met aandacht voor heteronormativiteit en sekseducatie. De keynote speaker van dit jaar was Sunny Bergman!

2017 — Het Lichaam

Dit jaar vond het congres op 7 april plaats op UvA Science Park te Amsterdam. Er werden lezingen en workshops gegeven die in het teken staan van het lichaam. Het bijzondere aan het lichaam is dat het ons enerzijds biologisch beïnvloedt, maar anderzijds geven wij zelf iedere dag betekenis en identiteit aan ons lichaam door bijvoorbeeld kledingkeuze, beweging, het nemen van tatoeages en piercings, enzovoorts. Antropologe Mary Douglas schreef over deze dialectiek tussen natuur en cultuur en hoe het bepaald hoe wij ons lichaam gebruiken en ons erin thuis voelen.

2015 — Antropologie van de toekomst

Mensen zijn altijd in de ban geweest van ‘de toekomst’. We fantaseren over de toekomst en populaire cultuur zoals George Orwell’s 1984 en Suzanne Collin’s The Hunger Games, in politiek zoals Marx’s communisme en Ghandi’s ideologie, en ook in de wetenschap, aangetoond door het bestaan van studies als Future Planet Studies. Het is belangrijk om over de toekomst na te denken, vooral als studenten, omdat wij de toekomst zijn. Hierom hebben we tijdens het congres in 2015 gekeken naar de toekomst van onze discipline: antropologie. Omdat ‘de toekomst’ een zeer breed thema is, bestond ons programma deels uit zes verschillende sessies, die elk een ander aspect van de toekomst van antropologie in perspectief bracht.

 

De eerste sessie betrof het thema crisis. Bij deze sessie vertelde twee antropologiestudent, Rowan Podzimek en Loes Ansems, over hun (reis)ervaringen in gebieden die te maken hadden met conflicten. Nagorno-Karabach en Jordanië. Dr. Martijn de Koning sloot deze sessie af door een theoretisch kader te geven omtrent de ervaringen van de studenten.

 

De tweede sessie ging over activisme in de antropologie. Hierbij gingen dr. Anne de Jong, drs. Frank van As en dr. Martijn Dekker met elkaar in discussie over de waarde, toevoeging en mogelijkheden van activistische antropologie.

 

De derde sessie legde een focus op ontwikkeling. Hierbij werd ontwikkelingshulp vanaf twee perspectieven bekeken. Dr. Laurens Bakker sprak over het theoretische antropologische perspectief op ontwikkelingshulp. Drs. Tamara Mohr, die na haar studie antropologie bij de NGO Both ENDS is gaan werken, besprak de praktische kant van antropologie en ontwikkeling.

 

De vierde sessie was een discussie over antropologie aan de UvA. Hierbij werd vooral de nadruk gelegd op de verhuizing naar het Roeterseiland, en de medezeggenschap daarbij. Xandra Hoek, oud-voorzitster van Kwakiutl, besprak haar perspectief als student, voorzitster en deel van de actiegroep REC de verhuizing. Ir. Andrew Switzer, een PhD student in urban planning en onderdeel van de huisvestingscommissie voor werknemers van de UvA, gaf een perspectief op de medezeggenschap voor werknemers. Dr. Oskar Verkaaik sloot de sessie af door te vertellen over de ‘Antroprotest’ groep, die betrokken was bij de protesten tijdens de Maagdenhuisbezetting.

 

De vijfde sessie was een interactieve conversatie tussen prof. Thomas Hylland Eriksen en prof. Annelies Moors. Zij bespraken naar aanleiding van de publicatie van Elementaire deeltjes: sociale en culturele antropologie de fundamenten van de antropologische wetenschap. Hierbij werden verschillende onderwerpen aangehaald, zoals culturele politiek in het alledaags leven. De sessie werd geleid door  drs. Apostolos Andrikopoulos.

 

De zesde sessie ging over antropologie op onverwachte plekken. Antropologie is zeer breed, en alumni komen dan ook te werken op zeer verschillende, en soms onverwachte plekken. Twee alumni, Merlijn Michon en Sinan Çinkaya, vertelden over hun carrièrekeuze, en het verband met antropologie daarin. Merlijn Michon is medeoprichter van ‘Wijkwiskunde’, een bedrijf dat onderzoek uitvoerde waarmee advies werd gegeven om verschillende wijken te kunnen verbeteren. Sinan Çinkaya is onderzoeker en adviseur met een focus op politie en veiligheid.

 

De dag werd afgesloten door niemand minder dan Thomas Hylland Eriksen. Hij alle sessies bij elkaar met een betoog over het belang van antropologisch onderzoek, en haar mogelijkheden en kansen in de toekomst: ‘I will emphasise the need to get out of the cocoon and engage seriously with other disciplines. There are a few core questions that anthropologists have always raised, and if I were to distill them into just one question, it would be: “What is the meaning of the word ‘we’”? Today, it has to be raised within the context of global crises, climate change, overheated identities and new forms of vulnerability, and the issues are too complex for anthropologists to take them on alone. However, we have unique insights to offer, and we should find a way to make the world listen.’

 

Al met al was het een zeer succesvolle dag, vol interessante sprekers, leerzame lezingen en vele enthousiaste bezoekers!

2014 — Wij en de Maatschappij

Wetenschap als een ivoren toren die de rest van de samenleving observeert, analyseert en beschrijft. Of toch als een actief participerend orgaan in de samenleving? Op welke manieren verhoudt antropologie zich tot de buitenwereld, en hoe zou dat beter kunnen? Deze vragen stonden centraal op het Kwakiutl congres van 2014.

 

Dit locatie van dit congres was het bij ons allen bekende CREA. We begonnen al ’s ochtends vroeg met het programma. Oskar Verkaaik (UvA) gaf de openingslezing, waarin het onderwerp vanuit een breder theoretisch kader introduceerde. Gedurende de dag waren er verschillende deelsessies. Zo was er onder andere een debat met academici van verschillende sociaal wetenschappelijke studies over de vraag hoe de studies elkaar juist kunnen versterken in plaats van met elkaar concurreren.  Daarnaast was er een sessie over hoe antropologie in de media naar voren komt, en werd er in een andere sessie ingegaan op de toepasbaarheid van antropologische theorieën buiten de universiteit. Aan het eind van de middag hield emeritus hoogleraar Jojada Verrips een intrigerende afsluitende keynote-lezing over zijn visie op hoe antropologie haar sociale positie zou kunnen verbeteren. Na afloop werd er nog gezellig een drankje gedronken in het CREA-café en nagesproken over het actuele thema.

 

Het was een interessante en gezellige dag, waarin de vele kanten van de plaats van antropologie in de samenleving goed werden belicht. In totaal waren er ongeveer 80 bezoekers. Het was een gevarieerd publiek, bestaande uit studenten, alumni en UvA werknemers.

2013 — Leven met de dood

Omgaan met de dood is enerzijds een individueel proces, anderzijds wordt deze ervaring vaak collectief gesocialiseerd en geritualiseerd. Welke betekenis dit geeft aan het leven van mensen en hun cultuur, en welke mogelijke spanningen er bestaan tussen individuele en collectieve ervaringen, werd uitgebreid besproken op het Kwakiutl congres van 2013.

 

Deze editie van het jaarlijkse evenement was extra speciaal omdat we de bezoekers mochten ontvangen in het prachtige Tropenmuseum. Zo trokken we een groot en divers publiek aan en was het uitnodigen van kwalitatief goede en leuke sprekers a piece of cake. Er kwamen natuurlijk een aantal antropologen die onderzoek hadden gedaan naar de dood: Sjaak van der Geest vertelde over praktijken rondom sterven in Ghana en Nederland en Janneke Peelen omschreef rituelen omtrent doodgeboren kinderen. Als commissie waren wij ook heel blij met spreker Susanne Brom, die als uitvaartonderneemster ons verhalen uit de praktijk kon vertellen, en met Pim Westerkamp. Hij was de samensteller van de museum tentoonstelling ‘de dood leeft’, waar de bezoekers ook een kijkje konden nemen, en opende het congres met een lezing over zijn visie en gedachten bij de tentoonstelling.

 

Ondanks het zware thema, was het algeheel een interessante en leuke dag. Ongeveer 60 bezoekers hebben genoten van de lezingen, goed verzorgde lunch, mooie tentoonstelling en gezellige borrel na afloop.